Zoeken naar kansspelen

 
kansspelen
 
LOI WET.
1 De deelname aan kansspelen in de zin van deze wet waarvoor een registratieplicht geldt, met uitzondering van de weddenschappen, zijn verboden voor magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten het kader van de uitoefening van hun functies.
Vergunning voor kansspelen Sint-Truiden.
Vergunning voor kansspelen. Vergunning voor kansspelen. Wanneer je een kansspelinrichting wil uitbaten, moet je een vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie. De plaatsen waar kansspelen mogen worden uitgebaat zijn beperkt tot.: casinos of kansspelinrichtingen klasse I.; speelautomatenhallen of kansspelinrichtingen klasse II.;
Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen Presscenter.org.
Het voorontwerp van wet wijzigt de bepalingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers om voornoemde wet meer bepaald aan te passen aan bepaalde bij de speloperatoren vastgestelde praktijken.
Kansspelcommissie.
Wij kennen voor de uitbating van kansspelen verschillende types van vergunningen toe, om die spelen goed te omkaderen. De wet van 10 januari 2010 wijzigt de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
Kansspelcommissie Federale Overheidsdienst Justitie.
Daarnaast beheert ze vooral vergunningen voor reële en virtuele casinos, reële en virtuele speelautomatenhallen, reële drankgelegenheden, het personeel in kansspelinrichtingen, leveranciers en herstellers van kansspelen, reële en virtuele weddenschapkantoren, en bel en mediaspelen. Ten slotte treedt de Kansspelcommissie ook op als controle en tuchtorgaan.
Kansspel wet en regelgeving Kansspelautoriteit.
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Promotionele kansspelen. Gedragscode promotionele kansspelen 2014 pdf, 178 kB Reclame. Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen 2013 1 pdf, 401 kB. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen pdf, 92 kB Overige regels. Gedrags en reclamecode kansspelen pdf, 155 kB.
Kansspelen in drankgelegenheden.
Vanaf 1 juli 2011 moeten deze caféspelen uitgerust zijn met een elektronische identiteitskaartlezer Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, Belgisch Staatsblad 24 februari 2011.
kansspel Vertaling Nederlands-Frans.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: kansspel DE kansspel EN kansspel ES. Vertalingen kansspel NLFR. le jeu de hasard m. Voorbeeldzinnen met kansspel.
Kansspelen in België BAGO.
Als je als private onderneming een kansspelactiviteit wil uitoefenen, moet je voorafgaand een vergunning krijgen van de Kansspelcommissie de publieke regulator van de sector en aan strenge regels te voldoen. Die regels, vervat in de Belgische wet op de Kansspelen en haar uitvoeringsbesluiten, staan garant voor een optimale bescherming van de consument.
Promotionele kansspelen Kansspelautoriteit.
Home Onderwerpen Loterijen Promotionele kansspelen. Om een promotioneel kansspel te organiseren is geen vergunning nodig. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 pdf, 178 kB staan. De organisator van een promotioneel kansspel moet algemene voorwaarden opstellen en deze kenbaar maken aan de deelnemers.

Contacteer ons